Entreprenad

Minilastare (Avant 635)

Utför mindre entreprenad arbeten med en Avant 635.

Ex. Utläggning av matjord, utgödsling av stall, div godshantering, snöskottning osv.

 

Vägunderhåll

Utför vägunderhåll så som:

  • Snöskottning och grusning
  • Dammbindning(saltning)
  • Vägslåtter(kantklippning)
  • Trädröjning/säkring utmed

 

Skotning

Utför skotning med traktor och skogsvagn.

Exempel på utförda uppdrag:

  • Mindre avverking, både manuellt och maskin huggit
  • Uppresning av stormskadad skog
  • Huggning på tomter
  • Trädsäkring utmed väg
  • Bortforsling av stam och ris

 

           

 

     

 

 

 

 

Nyhet:

12/8 Nytt under "Kennel"

12/8 Ny flik "Entreprenad"